Werking - Facebook

WiFi for Business is erg gebruiksvriendelijk. Wanneer u een wachtruimte, winkelgelegenheid, openbaregelenheid, etc. bent en u wilt gebruik maken van WiFi dan kiest u voor het netwerk ‘FREE WIFI (naam gelegenheid)’ op uw smartphone, tablet of laptop. U krijgt dan een scherm waarop u kunt kiezen voor ‘Connect met Facebook’(1). Wanneer u dit doet wordt u gevraagd u aan te melden met Facebook. Vervolgens komt u op de Facebookpagina van de gelegenheid waar u de pagina kunt ‘liken’(2). Door middel van deze ‘like’ krijgt u direct toegang tot de WiFi-verbinding (3).

Wanneer u een volgende keer in dezelfde gelegenheid bent doorloopt u deze zelfde stappen alleen in plaats van de pagina te ‘liken’ checkt u in op de Facebookpagina.

De indeling bepaalt de aanbieder van het WiFi signaal zelf via een eenvoudig te bedienen beheersysteem.

Werking - Twitter

WiFi for Business is erg gebruiksvriendelijk. Wanneer u in een wachtruimte, winkel openbaregelegenheid, etc. bent en u wilt gebruik maken van WiFi dan kiest u voor het netwerk ‘FREE WIFI (naam gelegenheid)’ op uw smartphone, tablet of laptop. U krijgt dan een scherm waarop u kunt kiezen voor ‘Connect with Twitter’(1). Wanneer u dit doet wordt u gevraagd u aan te melden met Twitter. Vervolgens komt u op de Twitterpagina van de gelegenheid waar u 'volger' kunt worden(2). Door dat u Twitter volger bent krijgt u direct toegang tot de WiFi-verbinding (3).

De indeling bepaalt de aanbieder van het WiFi-signaal zelf via een eenvoudig te bedienen beheersysteem.

Werking - e-mailadres

Naast Facebook en Twitter kunt u ook aanmelden met uw e-mailadres. Wanneer u in een gelegenheid bent en u wilt gebruik maken van WiFi dan kiest u voor het netwerk ‘FREE WIFI (naam gelegenheid)’ op uw smartphone, tablet of laptop. U krijgt dan een scherm waarop u kunt kiezen voor 'Geen Facebook klik hier'. Wanneer u dit doet wordt u gevraagd u uw e-mailadres in te vullen. Vervolgens klikt u op 'Connect'(3) en heeft u toegang tot internet.

De indeling bepaalt de aanbieder van het WiFi-signaal zelf via een eenvoudig te bedienen beheersysteem.

Voorbeeld - Facebook

tl_files/afbeeldingen/screenshots.jpgBovenstaande afbeelding laat zien hoe uw gast in drie stappen internettoegang krijgt middels de Facebookkoppeling.